Aantal actieve Klanten
Telefoons per dag per persoon
Aantal werknemers
Loonkost per uur per persoon
Verschillende taken per dag per persoon
Mails per dag per persoon
Hoeveel 
bespaart u?